SQLBits yn fynd Gorllewin

Published 07 July 09 06:37 PM | MartinBell

Rydym ni'n boddhaus i chyhoeddi bod SQLBits yn fynd Gorllewin, y 5ed rhandaliad o gynadleddau SQLBits. Rydym yn gwneud y digwyddiad yr hyd yn oed yn fwy ac yn gwell na’a amser diwethaf, ym mharhaol dros 3 ddiwrnod gyda llawer mwy cynnwys, ond yn dal I gadw bopeth sydd wedi gweithio cystal yn y digwyddiadau flaenorol.

Bydd y ddygwiddiad yn rhedeg o Dydd Iau 19fed i Dydd Sadwrn 21ain Tachwedd at y
Celtic Manor Resort yng Nghasnewydd, dde Cymru, yn agos i'r traffordd M4.

Dyma'r digwyddiad fwyaf eto, gyda cynnwys gwethaf SQL Server. Bydd en dechrau gyda ddiwrnod hyfforddiant cyn y digwyddiad, gyda manylion yn dod yn fuan. Rydym ni wedi gwrando i’ch eirchiau am digwyddiad noson waith, fellu amser hun rhydyn ni wedi cynllunio dydd digwyddiad gyda tal ar dydd Gwener y 20few  gyda thema SQL 2008 ac R2. Bydd dydd Sadwrn 21fed yn dydd cymdeithas arferol, gyda areithwyr o gwmpas y byd yn siarad am destun SQL Server.

SQLBits yn fynd Gorllewin

Dydd Iau 19fed Tachwedd 2009 – Diwrnod hyfforddiant cyn y
digwyddiad

Dydd Gwener 20fed Tachwedd – Diwrnod digwyddiad SQL 2008 a R2

Dydd Sadwrn 21ain Tachwedd – Diwrnod rhyddha digwyddiad chymdeithas

Atgofia ni angen areithwyr, felly chychwyn i feddwl, fydd sesiwn ymostyngiad yn agor yn fuan. Os no bod chi’n aelod yn barod gallwch chi ymuno ar wefan
SQLBits ac fyddwn ni’n anfon diweddarau ynglyn a’r digwyddiad fel a pryd fod nhw’n digwydd.

If you require an English translation please click here

Filed under:

Comments

# Community Blogs said on November 2, 2009 04:15 PM:

This time it's in Wales and is lasting 3 days, with the third being a community day.  Wow it looks

This Blog

SQL Blogs

Syndication